close Hírek Készenléti szolgálat Hasznos lehet Galéria Elérhetőség

Adósságkezelés

Rezsielmaradás miatt igényelhető rendkívüli települési támogatás

Szolgálatunk feladata, hogy a XVI. kerületi közüzemi díjtartozással rendelkező lakosokkal a különböző adósságkezelési lehetőségek használásával az adósság csökkentése, vagy megszüntetése érdekében együttműködjön. Kapcsolatot tartunk ennek érdekében a Hálózat Alapítvánnyal, a Héra Alapítvánnyal, s együtt gondolkodunk klienseinkkel, azzal a céllal, hogy választ keressünk arra, hogy milyen megoldási lehetőségek kihasználásával tudnák elkerülni a további eladósodást.

Adósságkezelő szakembereink közreműködnek az önkormányzati rezsielmaradás miatt igényelhető rendkívüli települési támogatás igénylésénél, és együttműködnek a támogatásban részesülő kerületi lakosokkal, melynek során a hátralékos helyzetben lévők adósságkezelési tanácsadásban is részesülnek.


Adósságkezelési tanácsadás:

Célja, hogy a kerület háztartási adósságokat felhalmozott polgárait segítse díjhátralékuk csökkentésében, és – lehetőség szerint – azok megszüntetésében.

Rezsielmaradás miatt igényelhető rendkívüli települési támogatás:

A támogatással a következő adósságtípusok kezelhetők: vezetékes gázdíj-tartozás, áramdíjtartozás, víz- és csatornahasználati díjtartozás, szemétszállítási díjtartozás, közösköltség-hátralék, lakbérhátralék. 

Feltételek:

  • a hátralék maximum 1 év időtartamú lehet
  • csak az kérheti, akinek a nevére szól a számla
  • az igényt a Családsegítő Szolgálatnál kell jelezni, a kérelmet a Családsegítő munkatársa adja be
  • a háztartásban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem lehet magasabb, egyedül élő esetében 57.000-Ft -nál, családos esetében 42.750 Ft -nál. A hátralékos helyzet létfenntartást veszélyeztető oknak számít, ami biztosítja a méltányosság lehetőségét
  • ha a támogatás összege meghaladja az 50 ezer Ft-ot, a hátraléknak a támogatással csökkentett részét – önrészként – a kliens fizeti a szolgáltatók felé, ami történhet egy összegben, vagy részletekben is. Az adós tehát önrészfizetési kötelezettségre is számíthat.
  • Több havi, részletekben történő támogatás kifizetés is lehetséges, aminek feltétele a Családsegítő Szolgálattal való, szerződésben szabályozott együttműködés