close Hírek Készenléti szolgálat Hasznos lehet Galéria Elérhetőség

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Szolgálatunkhoz bizalommal fordulhatnak lelki természetű, szociális vagy családi jellegű problémákkal. Információt nyújtunk, segítünk hivatalos ügyeket intézni, munkát- vagy szállást keresni. A személyes támogatás, a tanácsadás és az érdekvédelem mellett szolgáltatásunk szerves részét képezik a különféle közösségi programjaink és klubjaink.

Feladatatunk, hogy a XVI. kerületben élő gyermekek családban történő nevelkedéséhez, továbbá kiskorúakkal kapcsolatos veszélyeztető körülmények megszűntetéséhez segítséget nyújtsunk, szolgáljuk a gyermekek és családok érdekét.

Melyek a leggyakrabban előforduló nehézségek? Nevelési, lelki, magatartási, iskolai problémák, továbbá gyermekbántalmazás, válás, válás utáni kapcsolattartás, a család lakhatási gondjai, deviáns viselkedés, végső soron a gyermek testi, lelki és erkölcsi fejlődését, ill. biztonságát veszélyeztető bármilyen körülmény vagy krízisállapot.

Odafigyelésre és titoktartásra számíthat részünkről, cserébe őszinteséget és együttműködést várunk, hogy valóban segíteni tudjunk vagy a megfelelő helyre irányíthassuk.

Szolgáltatásaink önkéntes együttműködésen alapulnak és térítésmentesek.

 

Munkánk során:

 • meghallgatjuk a hozzánk forduló egyének, családok panaszát és megállapodás szerint intézkedünk
 • tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási,társadalombiztosítási stb. ellátásokról és a hozzáférés módjáról
 • életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk
 • segítséget adunk a családban megfigyelhető működési zavarok kezeléséhez, ill. a konfliktusok rendezéséhez
 • adósságkezelési szolgáltatást nyújtunk közüzemi díjhátralékkal rendelkezők részére
 • foglalkoztatási tanácsadást és álláskereső klubot működtetünk álláskeresők számára
 • adományokat gyűjtünk és osztunk
 • közösségi programokat szervezünk.

Szakmai Jogszabályok

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló  1993. évi III. törvény (Szociális Törvény)
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
 • A 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet   egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról