close Hírek Készenléti szolgálat Hasznos lehet Galéria Elérhetőség

Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

Központunk feladata, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése, a gyermek védelme érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása.

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében a Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat biztosít. 

A közös munka során az alábbi segítségnyújtási formák lehetségesek:

 • Tájékoztatás, információnyújtás
 • Ügyintézés
 • Tanácsadás
 • Segítő beszélgetés
 • Családgondozás
 • Pár-, és családkonzultáció
 • Mediáció (közvetítő beszélgetés)
 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Közösségi és csoportos programok

A fentieken túl még az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

 • Pszichológiai tanácsadás
 • Jogi tanácsadás
 • Fejlesztő foglakozások, amelyeket fejlesztőpedagógus végez
 • Óvodai és iskolai szociális segítő munka

A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai ingyenesek.

Szakmai Jogszabályok

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
 • A 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról.
 • 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet  egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról