Álláspályázat intézményünkben

 

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

1 fő esetmenedzser/szociális diagnoszta munkakör betöltésére

a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegységébe

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előre láthatólag 2024. február 15-ig tart.

A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki u. 22.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

- felsőfokú, szakirányú végzettség az 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírtak szerint

- lehetőleg 1-3 éves szakmai tapasztalat

- munkakör betöltésénél előnyt jelent: mediátor képzettség

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- a gyermek védelme érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása, prevenciós tevékenységben való részvétel

- szociális diagnosztaként az igénylő helyzetének megismerése, definiálása, és ennek alapján szükségleteinek és jogosultságának megállapítása; a megfelelő szolgáltatások megállapítása, az igénylőknek a szolgáltatókhoz történő irányítása, a szociális diagnózis felvételének intézményen belüli stabil kialakítása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 8.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2022. április 12.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.)

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes és Simon Gábor nyújt a 06-1-403-0001-es telefonszámon.

 

 

 

 

 

Fejlesztőpedagógiai

tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai segítséget kérhetnek azok a tanulók, akik valamilyen nehézséggel küzdenek tanulmányaik végzése során.

Megnézem

Pszichológiai

tanácsadás

Amikor megterhelő érzelmek, gondolatok, árasztanak el, Megnézemajánlatos egy szakember

tanácsát kérni.

Családi/pár

konzultáció

A család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak.

Megnézem

Jogi

tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat a rászoruló XVI. kerületi lakosoknak a következő területeken nyújt tájékoztató, tanácsadó segítséget:

Megnézem

 
 

 
 

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Szeretnénk bemutatni Önnek intézményünk szolgáltató részlegeit.
Érdekel


 

Szociális munka az óvodákban és iskolákban

2018 szeptemberétől Központunk új feladattal bővült az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással.

Érdekel


 

Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat

A kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Érdekel

Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió