Álláslehetőség

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

pályázatot hirdet

1 fő családsegítő munkakör

betöltésére

a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységébe

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.

A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki u. 22.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

- felsőfokú, szakirányú végzettség az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendeletben előírtak szerint

- lehetőleg 1-3 éves szakmai tapasztalat

- munkakör betöltésénél előnyt jelent: középfokú angol nyelvvizsga

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- családsegítő munka a Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység gyermekjóléti csoportjában – prevenciós programok szervezése és lebonyolítása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2022. augusztus 29.

A munkakör, a sikeres elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes nyújt a 06-1-403-0001-es telefonszámon.

 

 

 

Fejlesztőpedagógiai

tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai segítséget kérhetnek azok a tanulók, akik valamilyen nehézséggel küzdenek tanulmányaik végzése során.

Megnézem

Pszichológiai

tanácsadás

Amikor megterhelő érzelmek, gondolatok, árasztanak el, Megnézemajánlatos egy szakember

tanácsát kérni.

Családi/pár

konzultáció

A család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak.

Megnézem

Jogi

tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat a rászoruló XVI. kerületi lakosoknak a következő területeken nyújt tájékoztató, tanácsadó segítséget:

Megnézem

 
 

 
 

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Szeretnénk bemutatni Önnek intézményünk szolgáltató részlegeit.
Érdekel


 

Szociális munka az óvodákban és iskolákban

2018 szeptemberétől Központunk új feladattal bővült az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással.

Érdekel


 

Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat

A kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Érdekel

Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió