A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

„A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján

pályázatot hirdet

1 fő óvodai és iskola szociális munkás munkakör

betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű.

A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye: Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 1163 Budapest Cziráki utca 22.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

- felsőfokú, szakirányú végzettség az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendeletben előírtak szerint

- lehetőleg 1-3 éves gyermekvédelmi szakmai tapasztalat

- munkakör betöltésénél előnyt jelent: mediátori képzettség, élménypedagógiai ismeretek

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a Család- és Gyermekjóléti Központ, mint intézményegység óvodai és iskolai szociális munka csoportjában: a kerületi óvodákban és iskolákban prevenciós csoportok szervezése és lebonyolítása, egyéni fogadó órák tartása szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak, a jelzőrendszer működésének segítése, gyermekvédelmi feladatok ellátása, team munkában való részvétel. Az intézmény prevenciós munkájában való részvétel: táborok, klubok szervezése, lebonyolítása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 25.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2024. március 28.

Az álláshely betölthető: 2024. április 8-tól.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.), illetve emailen a következő címre: info@napraforgo16.hu

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes nyújt a 06-1- 403-0001-es telefonszámon. Intézményünkről a www.napraforgo16.hu oldalon tájékozódhat.

Fejlesztőpedagógiai

tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai segítséget kérhetnek azok a tanulók, akik valamilyen nehézséggel küzdenek tanulmányaik végzése során.

Megnézem

Pszichológiai

tanácsadás

Amikor megterhelő érzelmek, gondolatok, árasztanak el, Megnézemajánlatos egy szakember

tanácsát kérni.

Családi/pár

konzultáció

A család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak.

Megnézem

Jogi

tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat a rászoruló XVI. kerületi lakosoknak a következő területeken nyújt tájékoztató, tanácsadó segítséget:

Megnézem

 
 

 
 

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Szeretnénk bemutatni Önnek intézményünk szolgáltató részlegeit.
Érdekel


 

Szociális munka az óvodákban és iskolákban

2018 szeptemberétől Központunk új feladattal bővült az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással.

Érdekel


 

Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat

A kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Érdekel

Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió