Adósságkezelés - Rezsielmaradás miatt igényelhető rendkívüli települési támogatás

 

Szolgálatunk feladata, hogy a XVI. kerületi közüzemi díjtartozással rendelkező lakosokkal a különböző adósságkezelési lehetőségek használásával az adósság csökkentése, vagy megszüntetése érdekében együttműködjön. Kapcsolatot tartunk ennek érdekében a Hálózat Alapítvánnyal, a Héra Alapítvánnyal, s együtt gondolkodunk klienseinkkel, azzal a céllal, hogy választ keressünk arra, hogy milyen megoldási lehetőségek kihasználásával tudnák elkerülni a további eladósodást.

Adósságkezelő szakembereink közreműködnek az önkormányzati rezsielmaradás miatt igényelhető rendkívüli települési támogatás igénylésénél, és együttműködnek a támogatásban részesülő kerületi lakosokkal, melynek során a hátralékos helyzetben lévők adósságkezelési tanácsadásban is részesülnek.


Adósságkezelési tanácsadás:
Célja, hogy a kerület háztartási adósságokat felhalmozott polgárait segítse díjhátralékuk csökkentésében, és – lehetőség szerint – azok megszüntetésében.

Rezsielmaradás miatt igényelhető rendkívüli települési támogatás:

A támogatással a következő adósságtípusok kezelhetők: vezetékes gázdíj-tartozás, áramdíjtartozás, víz- és csatornahasználati díjtartozás, szemétszállítási díjtartozás, közösköltség-hátralék, lakbérhátralék.

Feltételek:

 


 

 

 

 

Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió