Szociális kompetencia fejlesztő órák

Prevenciós programunkban különböző évfolyamokon, tréningszerűen, 8 alkalmas blokkokban, iskolai helyszínen fejlesztjük a gyerekek szociális készségeit, melyek nélkülözhetetlenek a közösségben való együttéléshez, a konfliktusok kezeléséhez, a sikeres közös munkavégzéshez. A foglalkozások megtervezett, elsősorban élménypedagógiai alapú játékokból, és azok megbeszéléséből állnak.

Prevenciós módszerekkel nagyobb sikereket érhetünk el az iskolai erőszak, a beilleszkedési és magatartásproblémák területén. A már végleg elmérgesedett helyzetekben tanárnak, diáknak, szociális munkásnak egyaránt szűkösebbek a lehetőségei egy mindenki számára elfogadható megoldás elmozdítása felé.

Foglalkozásainkkal szeretnénk hozzájárulni olyan iskolai légkör és olyan tanulói szociális viselkedés kialakulásához, melyek elejét veszik annak, hogy diákok között, illetve iskola és diák között feloldhatatlan feszültségű állóháborús helyzet alakuljon ki. A szociális készségek, mint a bizalom, őszinteség, az együttműködésre és közös erőfeszítésre való képesség, empátia, másikra koncentrálás, türelem, önuralom, az érzelmek beazonosításának és megfogalmazásának képessége, pozitív énkép stb. csak lassan, folyamatos munkával fejleszthető területek, így a 8 alkalomból álló közös munkánk is akkor eredményesebb, ha minden évben újra találkozhatunk az osztályokkal.

Fontos az adott iskolával való közös gondolkodás, hiszen akkor tudunk jó eredményeket elérni, ha a gyerekek az iskolától is hasonló értékek közvetítését kapják a tanítás során.

 

Helyszín:  valamennyi XVI. kerületi általános iskola

Ideje: az adott iskolával egyeztetett időpontban, hetente egyszer 45 perces foglalkozás a délelőtt során (osztályfőnöki, vagy életmód óra keretében), összesen 8 alkalommal

 

Koordinátor: Horváth Andrea 

Elérhetőségünk:  Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

1163 Budapest, Cziráki u.22. Tel: 403-2122

info@napraforgo16.hu 

 

Amennyiben programunk felkeltette érdeklődést, keressen bennünket egyeztetés céljából!

 

 

 

 

 

Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió