Álláspályázat intézményünknél

 

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet
1 fő gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes idő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki utca 22.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- legalább középfokú, szakirányú – gazdasági - végzettség
- alapfokú számítástechnikai ismeretek, excel és szövegszerkesztő használatában való felhasználói szintű jártasság

Önálló gazdálkodású intézmény gazdasági és munkaügyi feladatkörének ellátása a munkaköri leírás alapján. Pénzügyi feladatok elvégzése, bizonylatok előkészítése könyvelés részére a pénzügyi rend betartása (bizonylati fegyelemre, selejtezésre és leltározásra vonatkozó előírások érvényesítése) külső és belső adatszolgáltatások teljesítése és kapcsolódó nyilvántartás vezetése. A dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos ügyintézési feladatok.


A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019.04. 18.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2019.április 26.
A munkakör várható betöltésének időpontja: 2019.május 21.


A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes nyújt a 06-1-403-0001-es telefonszámon.

 

 

 

Fejlesztőpedagógiai

tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai segítséget kérhetnek azok a tanulók, akik valamilyen nehézséggel küzdenek tanulmányaik végzése során.

Megnézem

Pszichológiai

tanácsadás

Amikor megterhelő érzelmek, gondolatok, árasztanak el, Megnézemajánlatos egy szakember

tanácsát kérni.

Családi/pár

konzultáció

A család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak.

Megnézem

Jogi

tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat a rászoruló XVI. kerületi lakosoknak a következő területeken nyújt tájékoztató, tanácsadó segítséget:

Megnézem

 
 

 
 

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Szeretnénk bemutatni Önnek intézményünk szolgáltató részlegeit.
Érdekel


 

Szociális munka az óvodákban és iskolákban

2018 szeptemberétől Központunk új feladattal bővült az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással.

Érdekel


 

Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat

A kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Érdekel

 

Első kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék

 

Második kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék

 

Harmadik kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék
Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió