Álláspályázat

 

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ „A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet   1 fő asszisztensi munkakör  betöltésére  a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységébe

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki u. 22.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- szakirányú végzettség az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, és a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendeletben előírtak szerint
- lehetőleg 1-3 éves szakmai tapasztalat


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- asszisztensi munka a Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységben; az intézmény kiadványainak és szakmai anyagának szövegszerkesztése; kapcsolattartói feladat ellátása az intézmény rendszergazdájával

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021.május 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.
A munkakör várható betöltésének időpontja: 2021. június 7.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.), elektronikus úton Matolcsi Ildikó részére a napraforgo.info@bp16.hu címre.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes és Matolcsi Ildikó nyújt a 06-1-403-0001-es telefonszámon.

 

 

 

 

Fejlesztőpedagógiai

tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai segítséget kérhetnek azok a tanulók, akik valamilyen nehézséggel küzdenek tanulmányaik végzése során.

Megnézem

Pszichológiai

tanácsadás

Amikor megterhelő érzelmek, gondolatok, árasztanak el, Megnézemajánlatos egy szakember

tanácsát kérni.

Családi/pár

konzultáció

A család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak.

Megnézem

Jogi

tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat a rászoruló XVI. kerületi lakosoknak a következő területeken nyújt tájékoztató, tanácsadó segítséget:

Megnézem

 
 

 
 

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Szeretnénk bemutatni Önnek intézményünk szolgáltató részlegeit.
Érdekel


 

Szociális munka az óvodákban és iskolákban

2018 szeptemberétől Központunk új feladattal bővült az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással.

Érdekel


 

Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat

A kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Érdekel

 

Első kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék

 

Második kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék

 

Harmadik kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék
Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió