Éves Szakmai Tanácskozás

 

 

 

Hanuláné Kurdi Ágnes köszöntője után Kovács Péter polgármester nyitotta meg a tanácskozást, majd bemutatkozott Ács Anikó alpolgármester asszony, aki frissen vette át hivatalát.
A Napraforgó intézményvezetője kiemelte, hogy tavalyhoz képest két fontos feladattal bővült a nyújtott szolgáltatások köre: az egyik az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység, a másik a Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat.
Az óvodai, iskolai szociális segítő munkáról elmondta, hogy országosan 831 főt alkalmaznak jelenleg az új területen, ez a törvényben meghatározott létszám (1 fő szociális munkás / 1000 Ft tanuló) 65%-a, így a család- és gyermekjóléti központok egyharmada mondhatja el, hogy a szakmai létszámnormát betöltötte. Kerületünkben 8 emberrel alakult meg az óvodai és iskolai szociális segítő team, 52 intézményt látnak el. Az iskolákkal, óvodákkal megköttetett az együttműködési megállapodás. Külön köszönet az intézményvezetőknek a nyitottságért, az együttműködésért, a nekünk szavazott bizalomért.
A szállító szolgálat hatalmas segítség azoknak a családoknak, ahol a (különösen sérült, vagy fogyatékos) gyermek valamilyen szolgáltatáshoz eljuttatása nehézséget jelent. Cél a kerület családjai életének könnyítése.

 
Hanuláné Kurdi Ágnes köszönetét fejezte ki Dr. Csomor Ervinnek, aki támogatva, odafigyelve, akkor még alpolgármesterként állt az új szolgáltatások kialakítása mögött,
Matolcsi Ildikó szolgálatvezető a visszaérkezett írásbeli beszámolókat elemezte. Elmondta, hogy összesen 103 intézménynek küldött ki kérdőívet, ebből 49 válasz érkezett vissza. A kérdések kitértek arra, hogy az adott intézmény milyen szociális és gyermekvédelmi problémával szembesült, milyen javaslatot fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, milyen volt az együttműködés intézményünkkel és a jelzőrendszer többi intézményével, milyen hiányosságokat észlel szociális és gyermekvédelmi területen.
A visszaérkezett kérdőívek alapján a problémákat környezeti, magatartási, anyagi és egészségügyi főcsoportra osztva mutatta be. Ezen belül kiemelkedik az elhanyagolás, a szülők pszichés betegsége, válási konfliktusok, igazolatlan hiányzás, iskolai kirekesztés, önbántalmazás, beilleszkedési nehézségek. Kiemelt probléma a lakhatási nehézségek és krízishelyzetek, részben a beköltöző szegény családok kapcsán, de kerületi lakosokat is érint. A bejelentett lakcím nélkül kerületünkben élők elesnek az egészségügyi és szociális ellátásoktól, a gyermekek óvodába és iskolába íratása is problémás. Az időskorúaknál a magány, a demenciához kapcsolódó ellátási nehézségek, a hétvégi felügyelet hiánya jelent meg a visszajelzésekben.

A javaslatok között megfogalmazták a korai fejlesztés bővítését, bölcsődei és óvodai férőhelybővítést, a széleskörű prevenciós foglalkozások igényét, a bűnmegelőzési órák folytatását, és bővítését, az iskolai, óvodai konfliktuskezelés módszerének bemutatását, a mediáció szükségességét, továbbá a krízisotthonból kiköltöző családoknak kiléptető lakások létrehozását (a Magyar Protestáns Segélyszervezet a működtetésüket vállalná, amennyiben az önkormányzat ingatlant biztosítana). A lakosság tájékoztatása terén is van még javítani való, a különböző ellátásokkal kapcsolatosan.
A kerületi jelzőrendszeri együttműködés összességében igen jónak mondható. Több visszajelzés méltatta az óvodai, iskolai szociális segítők munkáját, több helyen az óraszám növelését igényelték. Elismerést kapott a szállító szolgálat, a szakmaközi megbeszélések. Több intézmény megfogalmazta, hogy szeretne részletesebb visszajelzést, és szorosabb kapcsolatot. 
A hiányok között a védőnői szolgálatnál és a területi szociális szolgáltatónál a munkaerőhiány jelent meg, illetve a krízisotthoni férőhelyek száma nem elég.
Dr. Fellegi Borbála meghívott előadó a konfliktuskezelésről mondott néhány gondolatot, amit egy 15 perces filmmel, illetve háromfős kiscsoportban végzett néhány kommunikációs gyakorlattal tett színesebbé. Rövid előadásában kiemelte az ügyfél mögött álló segítő közösség és erőforrások feltérképezését, kiemelve, hogy a szociális munkás feladata ennek mozgósítása a cél érdekében. Kitért az új kihívásokra (internetes bántás), a helyes kommunikációs technikára (én-közlés, igények, szükségelek megfogalmazása), és a szakemberek felelősségére (apró jelek észlelése). 
A 15 perces film egy börtönviselt fiatalember iskolai visszafogadásáról szólt, ahol mély benyomást keltő volt a mediátor szemlélete, és módszere. Feladatának tekintette, hogy megfelelő erőforrásokat, közösséget rendeljen a fiú mellé, módszerében a nyitókör után a „ki mit tud hozzátenni” kör következett, végül a zárókörben a körülállók kézfogással, öleléssel mutatták ki támogatásukat az érintett felé.

A szünet után három műhelymunkában folytatódott a tanácskozás. Az óvodai és iskolai szociális segítők vezetésével az intézményi konfliktuskezelésről folyt a tapasztalatcsere, a Napraforgó két pszichológusa a kamasz gyerekkel való konfliktusokról tartott műhelyfoglalkozást, két mediátor pedig a válási- és kapcsolattartási mediáció lehetőségeiről értekezett az érdeklődőkkel.

A szakmai tanácskozásra 62-en jöttek el 33 intézmény képviseletében, így a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival 89 fő vett részt a tanácskozáson. ehhez a létszámhoz a Napraforgó Központ épülete már kicsinek bizonyult. A résztvevők az interaktív tanácskozási forma és a szakmai műhelyek fontosságát hangsúlyozták.

Budapest, 2019. március 1.

 

 

Fejlesztőpedagógiai

tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai segítséget kérhetnek azok a tanulók, akik valamilyen nehézséggel küzdenek tanulmányaik végzése során.

Megnézem

Pszichológiai

tanácsadás

Amikor megterhelő érzelmek, gondolatok, árasztanak el, Megnézemajánlatos egy szakember

tanácsát kérni.

Családi/pár

konzultáció

A család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak.

Megnézem

Jogi

tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat a rászoruló XVI. kerületi lakosoknak a következő területeken nyújt tájékoztató, tanácsadó segítséget:

Megnézem

 
 

 
 

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ

Szeretnénk bemutatni Önnek intézményünk szolgáltató részlegeit.
Érdekel


 

Szociális munka az óvodákban és iskolákban

2018 szeptemberétől Központunk új feladattal bővült az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatással.

Érdekel


 

Kertvárosi Családi Szállító Szolgálat

A kerületben élő családoknak megkönnyítse a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Érdekel

 

Első kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék

 

Második kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék

 

Harmadik kiemelés

amit hangsúlyozni szeretnék
Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió