Álláspályázat

 

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ   „A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján   pályázatot hirdet    1 fő szociális asszisztens munkakör  betöltésére a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységébe

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: heti 40 órás munkaidő
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Cziráki u. 22.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- szakirányú végzettség az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, és a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendeletben előírtak szerint
- lehetőleg 1-3 éves szakmai tapasztalat
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- asszisztensi munka a Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegységben, ügyfélfogadás, prevenciós programok szervezése és lebonyolítása

A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019.január 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 23.
A munkakör várható betöltésének időpontja: 2019. január 28.


A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Család és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1163 Budapest, Cziráki u. 22.), elektronikus úton Matolcsi Ildikó részére a napraforgo.info@bp16.hu címre.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanuláné Kurdi Ágnes és Matolcsi Ildikó nyújt a 06-1-403-0001-es telefonszámon.

 

 

 

 

Segítő

beszélgetés

Vannak időszakok, amikor az a benyomásunk, hogy vége, nincs tovább. Pedig minden helyzetben van megoldás ...

Megnézem

Pszichológiai

tanácsadás

Amikor megterhelő érzelmek, gondolatok, árasztanak el, Megnézemajánlatos egy szakember

tanácsát kérni.

Családi

konzultáció

A család megsegítése, hogy az adottságaikhoz, lehetőségeikhez képest optimálisan működő családdá váljanak.

Megnézem

Jogi

tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat a rászoruló XVI. kerületi lakosoknak a következő területeken nyújt tájékoztató, tanácsadó segítséget:

Megnézem

 

Gázoló kiránduló klub fiataloknak

„Ne lődörögj, ne dögölj, Ne ücsörögj s szöszmötölj,
Vár a hétvégéd szebbre mázoló,Téren és időn messze Gázoló.”
Érdekel

 

Adósságkezelés

Rezsielmaradás miatt igényelhető rendkívüli települési támogatás esetén a jogosult a támogatás mellett adósságkezelési tanácsadásban is részesül.

Érdekel

 

Információ szolgáltatás

A tudás hatalom – tartja a régi mondás. Különösen igaz ez napjainkban, amikor a társadalmi élet az egyén számára szinte átláthatatlanul bonyolulttá vált.

Érdekel

Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió