Családgondozás

A családgondozás a segítséget kérő és a segítő közötti szerződésre épülő személyes kapcsolat. A családgondozás magába foglalja az információnyújtást, a problémamegoldást, a lelki támogatást, de egy-egy konkrét feladattal kapcsolatban az ügyintézést is.

A nehézségek megértésébe és kezelésébe sok esetben a családtagokat is bevonjuk. A probléma kezelésének elsődleges eszköze a család erőforrásainak a megtalálása. Ennek során szakembereink otthonukban is felkeresik a családokat.

A család a közösség legkisebb egysége. A rokonokon, barátokon, szomszédokon kívül sok más emberrel, intézménnyel is kapcsolatban áll. A problémák hatékonyabb kezelése érdekében a családgondozás folyamatába szükség esetén a fenti személyeket, intézményeket is bevonjuk (pl. óvónő, osztályfőnök, védőnő stb.).

A családgondozás egyrészt lelki támogatást, másrészt az ügyintézésben való konkrét segítségnyújtást jelent.

 

 Készítette az:  Unicial Grafikai Stúdió